Wij stellen ons graag voor

Wij stellen ons graag voor

Bert Witteveen

Partner | Consultant
Bert is gedreven, analytisch en resultaatgericht. Hij voegt vanuit zijn brede ervaring veel toe aan het beheersen van IT-risico’s. Hij zoekt en vindt daarbij de balans tussen restrisico, werkbaarheid, kosten en geldende wet- & regelgeving. Dit doet hij samen met het management en houdt rekening met de omvang en de cultuur van de organisatie.
Meer informatie

Dennis Boersen

Partner | Consultant
Dennis zet zijn brede werkervaring op het gebied van data analyse, (risico)management, Informatiebeveiliging, IT Auditing graag in om een bijdrage te leveren aan een betere beheersing in een dynamische tijd!
Meer informatie

Martijn Hoffard

Partner | Consultant
Martijn is een actiegerichte en pragmatische R&C-professional met brede kennis en ervaring op het gebied van zowel IT-beheersing, informatiebeveiliging als privacy. Zijn doel is om het risicobewustzijn bij organisaties te vergroten en om er voor te zorgen dat deze risico’s beter beheerst worden. Martijn is daarbij steeds op zoek naar een juiste balans tussen risico’s, geldende wet- en regelgeving, kosten en werkbaarheid.
Meer informatie

Peter van Harten

Partner | Consultant
Peter heeft een sterke focus op het resultaat, is communicatief sterk en heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Met zijn enthousiasme en pragmatisme weet hij mensen in beweging te krijgen en veranderingen bij organisaties in gang te zetten.
Meer informatie

Terren Smulders

Partner | Consultant
Terren adviseert rondom informatiebeveiligings- en privacy projecten en help organisaties op die thema’s met het groeien naar een hoger niveau van volwassenheid. Door het verbinden van mensen, processen en technologie help ik de organisatie om verder “in control” te komen.

Abel van Willigen

Partner | Consultant
Heeft u een hulpvraag met betrekking tot o.a. informatiebeveiliging, security, IT-beheersing? En moet dit binnen de gestelde kaders en met een hoge kwaliteit worden opgeleverd? En wilt u in dit traject samenwerken met een plezierige, hardwerkende en resultaatgerichte persoon? Dan moet u bij Abel zijn.....!!!!! Abel heeft jarenlange ervaring in dit vakgebied en is IT Auditor.
Meer informatie

Hans Hamhuis

Partner | Consultant
Hans is een gedreven professional met ruime ervaring als adviseur, manager en IT auditor en legt verbinding tussen business management, primair proces en ICT. Graag levert Hans een bijdrage aan een juiste balans vinden tussen restrisico’s, werkbaarheid, kosten en geldende wet & regelgeving.
Meer informatie

Yvonne Ypey-Telleman

Partner | Consultant
Yvonne is een gedreven, resultaatgerichte en pragmatische professional met brede kennis en ervaring op het gebied van informatiebeveiliging, privacy en risk management. Met haar aanstekelijke enthousiasme, doorzettingsvermogen en betrokkenheid legt zij verbinding en is communicatief sterk in alle lagen van organisatie. Zij zet anderen in hun kracht om samen goed te presteren.
Meer informatie

Bram Oosterwijk

Partner | Consultant
Bram is doelgericht en enthousiast. Een gedreven professional op het gebied van informatiebeveiliging en risicomanagement. De focus op mogelijkheden en een mentaliteit van aanpakken leiden snel tot resultaten. Hij onderhoudt goede relaties op alle niveaus in de organisatie en weet zodoende concrete veranderingen te realiseren.
Meer informatie

John Storms

Partner | Consultant
John is een zeer ervaren Information Risk Manager die op het raakvlak tussen business en IT opereert. Die door zijn management ervaring complexe technische risico kan vertalen naar voor het (business) management begrijpelijke en to the point adviezen. “Waarom in je comfortzone blijven als daarbuiten veel meer te beleven valt”
Meer Informatie

Hatem Muchtar

Partner | Consultant
Hatem adviseert rondom informatiebeveiliging en informatiemanagement vraagstukken en helpt organisaties op die thema’s met het groeien naar een hoger niveau en meer synergie te bereiken. Door het verbinden van mensen, processen en technologie help ik organisaties bij het vinden van een evenwicht tussen menselijke, technologische en procesgerelateerde aspecten, om meer controle te krijgen over hun informatie en deze effectief te beschermen.

Marko Broedersz

Partner | Consultant
Marko is gepassioneerd voor een hoge kwaliteit van gegevensbescherming en dienstverlening vanuit Privacy en Security by-design principes. Deze analyseert hij vanuit de bestaande data stromen en de business processen, die samen de effectiviteit en veiligheid van de bedrijfsvoering bepalen. De balans tussen gegevensbescherming, kostenbeheersing en datakwaliteit enerzijds en business belangen en doelen anderzijds is een spanningsveld waarop hij sterk acteert en adviseert.

Tri Do

Partner | Consultant
Tri is een allround risk professional met een brede expertise op het gebied van risicomanagement en informatiebeveiliging. Tri werkt proactief bij organisaties en ondersteunt graag om beheersbaar in control te komen en heeft een hoge mate van organisatiesensitiviteit. Hierdoor kan hij in diverse rollen en lijnen werkzaamheden verrichten om risicobewustzijn en aantoonbaarheid te verbeteren. Tri is een partner van de business en bewijst dat risicomanagement daadwerkelijk waarde kan toevoegen.

Gerhard Rodenboog

Consultant
Gerhard is actiegericht en enthousiast. Hij adviseert en ondersteunt organisaties op het gebied van Informatiebeveiliging en Risk Management. Hij zoekt de graag balans tussen de belangen van de organisaties en de uitvoering van beheersmaatregelen op het gebied van informatiebeveiliging. Door zijn menselijke aanpak en betrouwbaarheid tilt hij informatiebeveiliging naar een hoger niveau.

Agnes ter Agter

Partner | Consultant
Agnes is gespecialiseerd in het vakgebied van IT-Audit & Assurance en IT Riskmanagement. Haar brede werkervaring bij o.a. financiële instellingen, overheidsorganisaties, managed serviceproviders en salarisverwerkers zet zij graag in om uw organisatie te voorzien van een Assurance verklaring of om u te helpen om beter grip te krijgen op uw processen. Met haar enthousiasme en aanpak beweegt zij zich gemakkelijk in uw organisatie.

Ramona Lemstra

Partner | Consultant
Ramona adviseert en ondersteunt bedrijven en organisaties bij het implementeren/verder uitwerken van de AVG en het geven van interne trainingen/presentaties. Mede door haar juridische kennis en achtergrond weet zij de AVG-wetgeving goed te vertalen in de praktijk. Zij werkt graag zelfstandig en zorgvuldig. Door haar ''open houding'' is zij vrij snel zichtbaar als AVG-aanspreekpunt en creëert daarmee de nodige betrokkenheid en bewustwording. Kortom, Ramona helpt u graag verder bij het implementeren van de nodige maatregelen om aan het Privacyrecht te voldoen. Niet alleen door te vertellen wat er in de wet staat, maar vooral door te laten zien hoe bepalingen uit de AVG zich vertalen naar de praktijk.

Dorien Lokhorst

Consultant
Dorien is betrouwbaar, zorgvuldig en enthousiast. Zij adviseert en ondersteunt organisaties op het gebied van Informatiebeveiliging en IT Risk Management. Zij zoekt de graag balans tussen de proportionaliteit van de organisaties en de uitvoering van beheersmaatregelen op het gebied van informatiebeveiliging. Door haar rustige houding en betrouwbaarheid tilt zij informatiebeveiliging naar een hoger niveau.

Robert Reijinga

Consultant
Robert is gedreven en leergierig. Hij brengt een ontspannen en professionele houding met zich mee. Robert adviseert en ondersteunt op het gebied van informatiebeveiliging en riskmanagement. Door zijn focus op de mens ziet Robert dat werknemers de belangrijkste schakel zijn binnen de cybersecurity. Zo streeft Robert ernaar om organisaties bewuster te maken van deze interessante maar ook steeds veranderende digitale wereld. Door zijn enthousiasme en doelgerichtheid tracht Robert een voelbare bijdrage te leveren aan organisaties.

Miranda Veenstra

Consultant

Bert Witteveen

IT RISK MANAGER

Gedreven, analytisch en resultaatgericht. Voegt vanuit zijn brede ervaring veel toe aan het beheersen van IT-risico’s. Zoekt en vindt daarbij de balans tussen restrisico, werkbaarheid, kosten en geldende wet- & regelgeving. Doet dat samen met het management. Houdt rekening met de omvang en de cultuur van de organisatie.

Bert heeft 20 jaar ervaring als IT Auditor en IT Risk Manager bij meerdere financiële instellingen. Hij werkte in die tijd in de 1ste, 2de en 3de lijn. In deze functies en projecten voegde Bert waarde toe:

 • ICT risk manager bij meerdere pensioenfondsen
 • Leidinggevende van meerdere ICT risk management afdelingen van financiële instellingen
 • ICT privacy officer bij meerdere instellingen
 • CISO rol bij verschillende organisaties
 • DNB Good Practice Informatiebeveiliging implementatie
 • ISO27001 implementatie- en certificeringstrajecten
 • Information Security Management System (ISMS) implementatie
 • Implementatie van Security Information & Event Management bij meerdere organisaties

DENNIS BOERSEN

IT RISK MANAGER

Verbindend. Pragmatisch. Oog voor toegevoegde waarde en proportionaliteit. Brengt IT-risicobeheersing op een hoger niveau. En schakelt daarbij makkelijk met alle lijnen en lagen in uw organisatie.

Dennis heeft meer dan 15 jaar ervaring in IT en Risk Management. Als IT Auditor en IT Risk Manager in de 1e, 2e en 3e lijn binnen organisaties. Hij heeft zijn toegevoegde waarde bewezen in o.a. deze functies en projecten:

 • Sleutelfunctiehouder en sleutelfunctievervuller Internal Audit posities bij diverse verzekeraars;
 • Functionaris Gegevensbescherming bij meerdere onderwijsinstellingen;
 • DNB Good Practice Informatiebeveiliging GAP analyses;
 • SO27001 certificeringstrajecten
 • Het inrichten en opzetten van Risico Control Frameworks voor diverse financiële instellingen;
 • Het inrichten van een Niet-financieel risicomanagement Framework en het rapporteren naar klanten bij een grote pensioenuitvoerder;
 • Het inzetten van Data-Analyse tools bij overheid en financiële instellingen;
 • CISO rollen bij verschillende organisaties

Martijn Hoffard

Jurist, FG, Privacy Officer, (C)ISO

Martijn is een actiegerichte en pragmatische consultant met brede kennis en ervaring op het gebied van zowel IT-beheersing, informatiebeveiliging als privacy. Zijn doel is om het risicobewustzijn bij organisaties te vergroten en om er voor te zorgen dat deze risico’s beter beheerst worden. Martijn is daarbij steeds op zoek naar een juiste balans tussen risico’s, geldende wet- en regelgeving, kosten en werkbaarheid.

Martijn heeft zich in de afgelopen jaren intensief bezig gehouden op met IT-Risk, Privacy en Security op verschillende lagen van een grote verscheidenheid aan organisaties. Daarnaast is Martijn vanuit zijn juridische achtergrond hét aanspreekpunt binnen Argis Consultants op het gebied van AVG- en andere compliance-vraagstukken. Hij heeft zijn bijdrage geleverd bij meerdere organisaties, zoals:

 • Functionaris Gegevensbescherming (FG) en Privacy Officer bij diverse organisaties binnen overheid en onderwijs
 • Adviseur Informatiebeveiliging in diverse coördinerende rollen en ad interim vervulling van CISO-rol bij verschillende gemeenten
 • Risk & Compliance Manager en Project-adviseur Privacy bij Friesland Zorgverzekeraar
 • Senior adviseur Privacy bij het Rijk (CJIB/Ministerie van Justitie en Veiligheid)
 • Diverse interim-managementfuncties op tactisch en strategisch niveau
 • De begeleiding van diverse IT- en privacy-audits waarbij aantoonbaarheid en effectieve werking van beheersmaatregelen voorop staan
 • Zeer ervaren in het ontwikkelen, uitvoeren en coördineren van Data Protection Impact Assessments (DPIA’s)

Martijn levert als verbindende factor binnen uw organisatie graag een bijdrage aan het beter beheersen van risico’s op het gebied van IT en gegevensbescherming.

Peter van Harten

CISO | INFORMATIEMANAGER

Peter heeft een sterke focus op het resultaat, is communicatief sterk en heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Met zijn enthousiasme en pragmatisme weet hij mensen in beweging te krijgen en veranderingen bij organisaties in gang te zetten.

Peter heeft als CISO en Informatiemanager meerdere jaren ervaring bij zowel overheidsorganisaties als in het bedrijfsleven. Zijn ervaring in een beknopte weergave:

 • Uitvoeren informatiemanagement en portfoliomanagement;
 • Diverse verandertrajecten binnen, met name, financiële domeinen;
 • Implementeren BIO;
 • ISO27001 certificeringstrajecten;
 • Het implementeren van Control Frameworks;
 • Het implementeren van DataGovernance (SolvencyII);
 • Vervullen van de CISO rol.

Abel van Willigen

Analytisch, pragmatisch en resultaatgericht. Voegt vanuit zijn brede ervaring veel toe aan het beheersen van IT-risico’s en brengt hiermee IT-risicobeheersing op een hoger niveau. Heeft proportionaliteit hoog in het vaandel staan en zoekt dus altijd naar de juiste ‘balans’. Schakelt daarbij makkelijk met alle lijnen en lagen in uw organisatie en vind daarbij het persoonlijke contact erg belangrijk. Hij heeft zijn toegevoegde waarde bewezen in o.a. deze functies en projecten:

 

 • Het inrichten en opzetten van IT Risico Control Frameworks voor diverse financiële instellingen;
 • Vervullen van de CISO rol;
 • DNB Good Practice Informatiebeveiliging implementatie;
 • IT Risk Manager bij pensioenuitvoerders;
 • IT Auditor en Audit Manager bij een Big4 kantoor;
 • Senior IT Auditor en Audit Manager bij een grote verzekeraar;
 • Risk & Compliance manager bij een grote verzekeraar.

Hans Hamhuis

Scherpzinnig, Generalist, Verbinder, Sensitief, Coachend, Ondernemend, Vasthoudend, Onafhankelijk, Toepasser, Risico management, Informatiebeveiliging, IT Auditor, Adviseur, Informatiemanager, Programma-,  Project- en Interim manager.

Hans wil vanuit zijn brede werkervaring een bijdrage leveren aan organisaties om bewust te worden van mogelijke informatie beveiliging en privacy risico’s en op welke wijze deze beheerst kunnen worden. Hans is gewend om in zowel complexe als minder complexe IT omgevingen te werken, is duidelijk in het communiceren op alle niveaus van de organisatie. Hans heeft een unieke combinatie van ruim 30 jaar ervaring in zowel business als IT; 10 jaar als adviseur, 10 jaar als interim en projectmanager en ruim 10 jaar in IT audit en Security management. Opdrachten onder andere:

CISO rollen bij verschillende organisaties

Programmamanager en projectmanager bij verschillende organisaties

Product Owner en business analist bij verschillende organisaties

Teamlead, scrum master en  interim manager software ontwikkeling

Audit manager en senior IT Auditor

Yvonne Ypey-Telleman

Yvonne heeft meer dan 15 jaar ervaring bij pensioenfondsbesturen en -uitvoerders, waarvan ruim 5 jaar in security, privacy en risk management.

Zij heeft zich ingezet in de volgende projecten en functies bij diverse pensioenfondsen:

 • Information Security Officer
 • Functionaris gegevensbescherming en privacy officer
 • Uitvoeren DNB self assessments
 • Inrichten en opzetten IT Control Frameworks o.b.v. DNB Good Practice Informatiebeveiliging
 • Uitvoeren IT risicoanalyses
 • Uitvoeren DPIA’s
 • Opstellen datakwaliteitsbeleid.

Bram Oosterwijk

Information Security Manager

Doelgericht en enthousiast. Een gedreven professional op het gebied van informatiebeveiliging en risicomanagement. De focus op mogelijkheden en een mentaliteit van aanpakken leiden snel tot resultaten. Onderhoud goede relaties op alle niveaus in de organisatie en weet zodoende concrete veranderingen te realiseren.

Bram heeft ruim 5 jaar ervaring in Information Security en Risk Management. Vanuit een consultancy achtergrond verschillende klanten bediend en gewerkt aan de implementatie, beheer, onderhoud en verbetering van security- en risk frameworks. Een bachelor in Security Management en master in Bedrijfskunde geven daarnaast een brede basis voor het herkennen van en adviseren over concepten die uw organisatie kunnen helpen. Zijn toegevoegde waarde zit in het meenemen van organisaties in verbetertrajecten en het coördineren van de verbeteringen. Een aantal ervaringen:

 • Inrichting en implementatie van ISMS overeenkomsting de DNB Good Practice voor een financiële instelling.
 • Audit en certificeringstrajecten op ISO27001 en ISO9001 voor niet-financiële instellingen
 • GAP-analyses en volwassenheidstrajecten voor overheids- en financiële instellingen op de BIO, ISO27001 en DNB Good Practice.
 • Coördinatie van het opstellen en uitvoeren van verbeteringsplannen en afdelingsinrichting voor overheids- en financiële instellingen.
 • Coördinatie van de IB&P-afdeling voor een publieke organisatie.

John Storms

John is een zeer ervaren Information Risk Manager die op het raakvlak tussen business en IT opereert. Die door zijn management ervaring complexe technische risico kan vertalen naar voor het (business) management begrijpelijke en to the point adviezen.

“Waarom in je comfortzone blijven als daarbuiten veel meer te beleven valt”