Risk management, risk assesment en control frameworks

Tegenwoordig is IT niet alleen ondersteunend, maar ook onderscheidend en waardecreërend voor veel organisaties. Grote kans dat ook uw organisatie afhankelijk is van de continue beschikbaarheid en betrouwbare werking van informatiesystemen. Maar heeft u alle risico’s rondom de inzet van IT-middelen in beeld en beheerst u deze? Argis begeleidt u graag bij dit soort vraagstukken!

Is uw organisatie zich voldoende bewust van IT risk management?
Het inventariseren en vastleggen van kwetsbaarheden en risico’s is niet genoeg voor goed IT risk management. Het vraagt ook om het maken van de vertaalslag naar businessrisico’s en het realiseren van beleidsdoelstellingen. Maar hoe geeft u daar handen en voeten aan binnen uw organisatie? Met die vraag houden wij ons het allerliefst bezig! En dat doen we geheel op onze eigen manier, zowel mensgericht als resultaatgericht.

Dat uit zich in:

 • Veel aandacht voor houding en gedrag van medewerkers.
 • Medewerkers enthousiasmeren en meenemen in het gehele traject.
 • Vermijden van veelvoorkomende valkuilen binnen risicomanagement, zoals té complexe risicoanalyses of een risico-inventarisatie waar in de praktijk weinig mee gedaan wordt.

In combinatie met onze ervaring bij tál van organisaties, zijn we als geen ander in staat om uw IT risk management te verbeteren en te optimaliseren. Maar er is nog meer.

IT Risk Management next level!
Wilt u dat risicomanagement een dynamisch onderdeel gaat uitmaken van uw organisatie? Maak dan kennis met het E&M Control Dashboard. Hiermee kunt u IT risk management daadwerkelijk borgen in uw P&C Cyclus, zodat uw risico’s jaarlijks geactualiseerd worden. Ook de beheersmaatregelen voor risico’s worden periodiek getoetst. Daarmee is het E&M Control Dashboard een simpele én concrete manier om uw IT risk management onderdeel te laten uitmaken van uw dagelijkse praktijk!

Kunt u hulp gebruiken bij IT risk management? Bel naar 038 – 2340555.

DENNIS BOERSEN

IT RISK MANAGER

Verbindend. Pragmatisch. Oog voor toegevoegde waarde en proportionaliteit. Brengt IT-risicobeheersing op een hoger niveau. En schakelt daarbij makkelijk met alle lijnen en lagen in uw organisatie.

Dennis heeft meer dan 15 jaar ervaring in IT en Risk Management. Als IT Auditor en IT Risk Manager in de 1e, 2e en 3e lijn binnen organisaties. Hij heeft zijn toegevoegde waarde bewezen in o.a. deze functies en projecten:

 • Sleutelfunctiehouder en sleutelfunctievervuller Internal Audit posities bij diverse verzekeraars;
 • Functionaris Gegevensbescherming bij meerdere onderwijsinstellingen;
 • DNB Good Practice Informatiebeveiliging GAP analyses;
 • SO27001 certificeringstrajecten
 • Het inrichten en opzetten van Risico Control Frameworks voor diverse financiële instellingen;
 • Het inrichten van een Niet-financieel risicomanagement Framework en het rapporteren naar klanten bij een grote pensioenuitvoerder;
 • Het inzetten van Data-Analyse tools bij overheid en financiële instellingen;
 • CISO rollen bij verschillende organisaties