Wij komen graag met u in contact!

Argis Consultants LLP

Privacy

Wij gaan zorgvuldig met geregistreerde gegevens zoals e-mailadressen en namen om. Wij verkopen geen e-mailadressen of andere gegevens en geven geen gegevens door aan derden. Ook met gegevens die met contactformulieren of via e-mail naar ons worden verstuurd, gaan we zorgvuldig om. Deze persoonlijke gegevens worden als vertrouwelijk informatie behandeld. Zo worden uw gegevens bijvoorbeeld niet ongevraagd aan een mailinglijst toegevoegd of aan derden verstrekt.

DENNIS BOERSEN

IT RISK MANAGER

Verbindend. Pragmatisch. Oog voor toegevoegde waarde en proportionaliteit. Brengt IT-risicobeheersing op een hoger niveau. En schakelt daarbij makkelijk met alle lijnen en lagen in uw organisatie.

Dennis heeft meer dan 15 jaar ervaring in IT en Risk Management. Als IT Auditor en IT Risk Manager in de 1e, 2e en 3e lijn binnen organisaties. Hij heeft zijn toegevoegde waarde bewezen in o.a. deze functies en projecten:

  • Sleutelfunctiehouder en sleutelfunctievervuller Internal Audit posities bij diverse verzekeraars;
  • Functionaris Gegevensbescherming bij meerdere onderwijsinstellingen;
  • DNB Good Practice Informatiebeveiliging GAP analyses;
  • SO27001 certificeringstrajecten
  • Het inrichten en opzetten van Risico Control Frameworks voor diverse financiële instellingen;
  • Het inrichten van een Niet-financieel risicomanagement Framework en het rapporteren naar klanten bij een grote pensioenuitvoerder;
  • Het inzetten van Data-Analyse tools bij overheid en financiële instellingen;
  • CISO rollen bij verschillende organisaties