Business en IT in control

Binnen uw organisatie worden veel bedrijfsvertrouwelijke en persoonsgevoelige gegevens verwerkt. Bij de verwerking van deze gegevens moet u de privacy van uw klanten en andere betrokkenen kunnen waarborgen. Dit vraagt om een naleving van de privacywetgeving en een adequate informatiebeveiliging die de beschikbaarheid, vertrouwelijkheid en integriteit van deze gegevens beschermt. Argis helpt u daarbij.

 

 

Ondersteuning bij informatiebeveiliging
Argis ondersteunt u bij het ontwerpen en implementeren van maatregelen rondom informatiebeveiliging. Onze medewerkers hebben ruim twintig jaar ervaring met het uitvoeren van risicoanalyses en het ontwerpen, implementeren en auditen van maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging. Onze consultants hebben door de jaren heen gewerkt bij diverse financiële-, overheids- en onderwijsinstellingen. Hierdoor hebben ze een brede kennisbasis opgebouwd die ze graag inzetten binnen úw organisatie!

Wij helpen u bij de volgende security-uitdagingen:

 • Uitvoeren van risicoanalyses
 • Implementeren van maatregelen op het gebied van logische toegangsbeveiliging, business continuity management, incidentenmanagement, patchmanagement, security baselines en netwerk hardening
 • Auditen van uw informatiebeveiligingsmaatregelen
 • Advies geven over de governance van uw informatiebeveiliging
 • Invulling geven aan de functie van CISO’s en Security Officers .

Ondersteuning bij het borgen van privacy
Informatiebeveiliging en privacy gaan hand in hand. Daarom kiezen onze consultants voor een integrale aanpak die een brug slaat tussen privacy en informatiebeveiliging.

Dit uit zich concreet in:

 • Het implementeren van een privacybeleid
 • Opstellen van verwerkingsregisters
 • Uitvoeren van Data Privacy Impact Assessments (DPIA)
 • Beoordelen van verwerkersovereenkomsten
 • Inrichten van processen voor het voldoen aan privacy-rechten van klanten en andere betrokkenen
 • Omgaan met datalekken
 • Invulling geven aan de functie van Functionaris Gegevensbescherming en Privacy Officer.

Kiest u voor Argis, dan kiest voor een persoonlijke, betrokken partij die maar één doel voor ogen heeft: uw IT-security naar het hoogste niveau brengen!

Ook ondersteuning nodig bij beveiligings- en privacyvraagstukken? Bel naar 038 – 2340555.

DENNIS BOERSEN

IT RISK MANAGER

Verbindend. Pragmatisch. Oog voor toegevoegde waarde en proportionaliteit. Brengt IT-risicobeheersing op een hoger niveau. En schakelt daarbij makkelijk met alle lijnen en lagen in uw organisatie.

Dennis heeft meer dan 15 jaar ervaring in IT en Risk Management. Als IT Auditor en IT Risk Manager in de 1e, 2e en 3e lijn binnen organisaties. Hij heeft zijn toegevoegde waarde bewezen in o.a. deze functies en projecten:

 • Sleutelfunctiehouder en sleutelfunctievervuller Internal Audit posities bij diverse verzekeraars;
 • Functionaris Gegevensbescherming bij meerdere onderwijsinstellingen;
 • DNB Good Practice Informatiebeveiliging GAP analyses;
 • SO27001 certificeringstrajecten
 • Het inrichten en opzetten van Risico Control Frameworks voor diverse financiële instellingen;
 • Het inrichten van een Niet-financieel risicomanagement Framework en het rapporteren naar klanten bij een grote pensioenuitvoerder;
 • Het inzetten van Data-Analyse tools bij overheid en financiële instellingen;
 • CISO rollen bij verschillende organisaties